Enerji Verimliliği

Göze Enerji, müşterilerine sahip oldukları santralleri için katma değer yaratacak olan Karbon Borsası konusunda hizmet sunmakta ve tesisleri bu kapsamda hazır hale getirmektedir.

Karbon Borsası (Emisyon Ticareti) Nedir?

  • Ülkelerin ve şirketlerin uygun sera gazları emisyonuna ulaşabilmeleri için emisyon tahsilatları almaları ve satmaları sonucunda oluşan piyasadır.
  • Bu kapsamda her AB üyesi ülkeye karbon emisyon kotası tahsis edilmekte ve üye ülkelerin bu kotaları kendi ülkelerindeki üreticiler arasında paylaştırması beklenmektedir.
  • Tasarıma göre herhangi bir ülke ya da üretici kendi kotasını aşarsa, daha az üreten ülke ya da üreticiden karbon kotası satın alabilecektir.