Kredilendirme ve Finans

Sektörün önündeki en büyük engel olarak duran finansman problemi, yatırımların hayata geçmesini yavaşlatmakta, hatta imkansız hale getirmektedir. Göze Enerji, bireysel veya kurumsal tüm yatırımcıları için farklı kapsamlarda kredi başvurularına yönelik fizibilite, BP ve kredi dokümantasyonları hazırlamaktadır.