Proje ve Mühendislik

Lisanslı veya Lisanssız her güneş enerji santralinin kurulmasında en önemli süreç projelendirme ve mühendislik sürecidir. Proje uygulamasının başarılı olması için en nitelikli çalışmanın bu aşamada yapılması, devamında projelerin uzun yıllar sağlıklı şekilde hizmet verebilmeleri için temeli oluşturmaktadır. Projelendirmenin iyi yapılmaması, altındaki mühendislik hesaplarının problemli olması projenin ekonomik ömrü içerisinde geri dönülmez hatalar yaratabilir.

Göze Enerji’nin konusunda uzman mühendislik ekipleri, projeleri henüz başvuru aşamasında ele almakta ve müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümleri yine müşterileri ile beraber hareket ederek planlamaktadır.

Başvuru sırasında verilen hizmetler :

 • Uygun arazilerin müşteri ihtiyaçlarına yönelik temin edilmesi
 • Abonelik ile proje büyüklüğünün oluşturulması, yeni abonelik oluşturulması ve temin edilmesi
 • Tek hat şemalarının hazırlanması
 • Proje başvuru dosyasının hazırlanması

Uygun bulunan başvurularımız için projelerin saha uygulaması öncesinde başlıca verilen hizmetler :

 • Tesisin planlandığı sahanın simülasyon programları vasıtası ile analiz edilmesi
 • Kullanılacak ürünlerin saha coğrafi özellikleri, müşteri ihtiyaçları ve karlılık/maliyet temelinde değerlendirilerek seçilmesi
 • Ürünlerin sahada kullanımına yönelik entegrasyon projelerinin hazırlanması
 • Ara bağlantı ekipmanları, şebeke bağlantı sistemlerinin dizayn edilmesi
 • Sahada en uygun ışınımın yakalanabilmesi için gerekli inşaat projelerinin ve saha eğiminin projelendirilmesi
 • Kullanılacak olan panel konstrüksiyonlarının üç boyutlu olarak projelendirilip sahaya belirlenen eğim ile uygulanarak gölgelenme analizlerinin yapılması
 • Topraklama, yıldırımdan korunma, kablo güzergahı vb konuların en düşük maliyeti oluşturacak şekilde planlanması
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve yatırım hedeflerini karşılayan projelerin ilgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak proje dosyalarının oluşturulması, TEDAŞ’a sunulması ve onay işlemlerinin takip edilmesi.

TEDAŞ onayı alınan projelerimiz için verilen hizmetler :

 • İmar projelerinin hazırlanması
 • Zaman planına göre malzeme tedariklerinin planlanması
 • Teşvik, muafiyet vb konularda gerekli çalışmaların regülatif olarak takip edilmesi
 • Sahanın kurulumu ve devreye alınması
 • Koruyucu ve önleyici bakım planlarının oluşturulması ve işletme.