Lisanslı veya lisanssız proje fark etmeksizin güneş enerji santrallerinin kurulmasında en önemli süreç; projelendirme ve mühendislik sürecidir. Uygulamanın başarılı olması için en nitelikli çalışmanın projelendirme aşamasında yapılması gerekmektedir. Projelendirmenin iyi yapılmaması, mühendislik hesaplarının problemli olması gibi projenin kalitesini olumsuz yönde etkileyecek etmenler, projenin ekonomik ömrü içerisinde geri dönülmez hatalara neden olabilir. 

Göze Enerjinin alanında uzman mühendislik ekipleri, projeleri henüz başvuru aşamasında iken büyük bir titizlikle ele almakta ve müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik en verimli ve en ekonomik çözümleri yine müşterileri ile beraber hareket ederek, planlamaktadır. 

Göze Enerji, uzun ömürlü projeler için üstün hizmet politikasıyla proje ve mühendislik hizmeti sunmaktadır. Alanında uzman ve yetkin mühendis kadrosu ve uygulama ekibiyle, “Proje Uygulama” kalemlerinin eksiksiz olarak başarılı olması için en nitelikli çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Başvuru sırasında verilen hizmetler:

 • Müşteri ihtiyaçlarına yönelik uygun arazi temini
 • Abonelik ile proje büyüklüğünün oluşturulması, yeni abonelik oluşturulması ve temin edilmesi
 • Tek hat şemalarının hazırlanması
 • Proje başvuru dosyasının hazırlanması

Uygun bulunan başvurularımız için projelerin saha uygulaması öncesinde başlıca verilen hizmetler:

 • Tesisin planlandığı sahanın simülasyon programları vasıtası ile analiz edilmesi
 • Kullanılacak ürünlerin saha coğrafi özellikleri, müşteri ihtiyaçları ve karlılık/maliyet temelinde değerlendirilerek seçilmesi
 • Ürünlerin sahada kullanımına yönelik entegrasyon projelerinin hazırlanması
 • Ara bağlantı ekipmanları, şebeke bağlantı sistemlerinin dizayn edilmesi
 • Sahada en uygun ışınımın yakalanabilmesi için gerekli inşaat projelerinin ve saha eğiminin projelendirilmesi
 • Kullanılacak olan panel konstrüksiyonlarının üç boyutlu olarak projelendirilip, sahaya belirlenen eğim ile uygulanarak, gölgelenme analizlerinin yapılması
 • Topraklama, yıldırımdan korunma, kablo güzergahı gibi konuların maliyeti düşürecek şekilde verimlilik odaklı planlanması
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve yatırım hedeflerini karşılayan projelerin, ilgili kânun ve mevzuatlara uygun olarak projelendirilmesi, dosyalandırılması, TEDAŞ’a sunulması ve onay işlemlerinin takip edilmesi

TEDAŞ onayı alınan projelerimiz için verilen hizmetler:

 • İmar projelerinin hazırlanması
 • Zaman planına göre malzeme tedariklerinin planlanması
 • Teşvik, muafiyet gibi konularda gerekli çalışmaların regülatif olarak takip edilmesi
 • Sahanın kurulumu ve devreye alınması
 • Koruyucu ve önleyici bakım planlarının oluşturulması ve işletme.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam